КОНЦЕПТ УГОВОРА О ПРИЈАТЕЉСТВУ ИЗМЕЂУ КРАЉА ТВРТКА I И ДУБРОВЧАНА

Authors

  • Павле Драгичевић Универзитет у Бањој Луци ,Филозофски факултет, Студијски програм историје

DOI:

https://doi.org/10.7251/GPB2013043D

Abstract

Рад се бави анализом завршне верзије нацрта уговора о саве- зу између босанског краља Твртка I и дубровачке владе. Овим уговором Тврт- ко I је требало да потврди и оснажи све раније уговоре, споразуме и повластице које је дубровачка влада имала уговорене са ранијим владарима Босне и Србије, а једна од значајнијих одредби била је и та којом се краљу Твртку I, у случају потребе, омогућавало право азила у Дубровнику. У раду су детаљ- није образложене историјске околности које су довеле до преговора о савезу и које су имале утицаја на формулацију појединих одредби. Поред тога, у раду је дато најновије издање текста овог концепта на старосрпском и превод на модерни српски језик.

Downloads

Published

2022-10-04