ЧЕТИРИ АКТА ВОЈВОДЕ ИВАНИША ПАВЛОВИЋА ДУБРОВНИКУ О ЗАКУПУ ОЛОВСКЕ ЦАРИНЕ

Authors

  • Александра Фостиков Историјски институт Београд

DOI:

https://doi.org/10.7251/GPB2013167F

Abstract

Рад садржи издања, опис, дипломатичку анализу и снимке четири акта војводе Иваниша Дубровнику о закупу оловских царина, сачуваних у препису Никше Звездића, у Државном архиву овог града. У пи- тању су три разрешнице за царинике: Никшу Бунића, Мароја Бућића и Ма- роја Тврдајића и једно писмо са елементима разрешнице, упућено Општини ради њеног посредовања у поравнању дуга између двојице цариника: Мароја Тврдајића и Влахуше Живковића Пелиочића. I Војвода Иваниш, са браћом кнезом Петром и кнезом Николом, издаје разрешницу Никши Бунићу за закуп оловске царине за претходну годину. II Војвода Иваниш издаје разрешницу Мароју (Марину) Бући у своје, и у име браће Петра и Николе, за закуп оловске царине за две године. III Војвода Иваниш издаје разрешницу Мароју Тврдајићу за закуп оловске царине за ту годину. IV Војвода Иваниш пише писмо Општини ради посредовања око питања дуга Мароја Тврдајића Влахуши Живковићу Пелиочићу, који је исплатио сем свог и Маројев део закупа оловске царине, али који тај новац није од Мароја назад добио.

Downloads

Published

2022-10-04