ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ КАО СТРАНКА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Authors

  • Мирјана Рађеновић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941037R

Abstract

Када се говори о странци у управном поступку обично се
мисли на директну (активну или пасивну странку). Заинтересовано лице
или индиректнна странка се ријеђе спомиње, иако је дефиницијом странке
садржаној у важећем Закону о општем управном поступку и она обухваће-
на и по свом процесном статусу и правима којa има стављена у скоро исту
раван са главном странком. Да би неко лице било странка у поступку нуж-
но је да посједује страначку способност, процесну способност и страначку
(стварну) легитимацију. Страначка и процесна способност су апстрактне
категорије које се доводе у везу са конкретним лицима и конкретним управ-
ним предметима. У погледу њиховог утврђивања углавном се не јављају ни-
какве потешкоће. Страначка легитимација је такође круцијална процесна
претпоставка, али је по својој природи више материјалноправног карак-
тера. Управо због тога, приликом утвђивања ове претпоставке често се
„запне“ у поступку, нарочито када се ради о заинтересованим лицима, па
се некада о њој одлучи тек рјешавањем главне ствари. У овом раду, поку-
шаће се одговорити на сљедећа питања – како се законима наше и других
држава одређују заинтересована лица у појединим управним областима и
какве све посљедице из тога могу настати; који начин поступања би се
требао примијењивати у пракси приликом одлучивања о захтјеву неког лица
за признавањем статуса индиректне странке и, у вези са тим, да ли је до-
маћи правни режим довољан оквир за регулисање позиције и процесних права
тог лица или га је неопходно допунити одредбама које ће укупност питања
која тангирају индиректну странку конкретније и детаљније уређивати.

Published

2019-12-25
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d