ПРАВО НА ПРОТЕСТНО ОКУПЉАЊЕ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Authors

  • Љиљана Мијовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941089M

Abstract

Рад се бави анализом неких од стандарда Европског суда
за људска права у погледу права на протестно окупљање, као сублимата
слободе изражавања и слободе окупљања. У вези с тим, појашњен је појам
протестних окупљања, обим заштите, те мјере ограничења у оквиру Ев-
ропске конвенције о заштити људских права и основних слобода и праксе
Европског суда за људска права.

Published

2019-12-25