ПРАВНИ ЗНАЧАЈ УПИСА ПРОМЈЕНЕ САДРЖАЈА ХИПОТЕКЕ

Authors

  • Раденко Јотановић
  • Босиљка Чубриловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941101J

Abstract

Упис у јавну евиденцију непокретности може имати кон-
ститутивно или декларативно дејство у зависности од правног основа
на којем се стиче неко стварно право, односно од врсте стварног права.
Хипотека је стварно право чији је modus acquirendi искључиво упис без
обзира да ли се ради о уговорном, законском или судском заложном пра-
ву. Ранг првенства хипотекарног повјериоца се стиче на основу принципа
prior tempore, potior iure, а не према правном основу настанка хипотеке,
чиме се обезбјеђује равноправност и правна сигурност свих учесника у
правном промету непокретности. Закључењем уговора о уступању (це-
сији) потраживања на новог повјериоца (цесионара) прелази и хипотека
као акцесорно право која служи обезбјеђењу главног потраживања. Упис
хипотеке у том случају има декларативно дејство јер се не ради о новој
хипотеци већ само о измјени садржаја постојеће хипотеке на начин да
се умјесто ранијег повјериоца (цесуса) упише нови повјерилац (цесионар).
Међутим, уколико нови хипотекарни повјерилац не изврши упис, не може
ни вршити своја права која произилазе из садржине хипотеке, првенст-
вено даље (регистарско) располагање хипотеком. У том смислу хипоте-
карни повјерилац неће имати ни разлучно право у стечајном поступку на
предмету хипотеке који је дио стечајне масе.

Published

2019-12-25
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi