УОПШТЕ О АДЈЕКТИЦИЈСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ D.14.1.5.1. HOC ENIM EDICTO NON TRANSFERTUR ACTIO, SED ADICITUR

Authors

  • Мирјана Mишкић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941143M

Abstract

Догматски номинални основ који су глосатори створили за
групу тужби којима је заједнички именилац одговорност господара посла,
прихватиће се као општи назив за све тужбе. Да ли су глосатори исправ-
но протумачили Паулове ријечи и да ли назив који су створили суштински
одражава оригинални римски концепт? Принцип адјектицијске односно
додатне одговорности сугерише да постоје два независна вида одговор-
ности: одговорност непосредног предузимаоца правног посла и одговор-
ност господара посла. У каквом су односу та два вида одговорности и да
ли заиста у правном поретку егзистирају самостално или се то дешава
само у теорији римског права?

Published

2019-12-25