ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Љубомир Ожеговић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941217O

Abstract

С обзиром на то да је једино скупштина локалне самоуправе надлежна
да доноси опште акте у комуналној области, а да је вршилац комуналне
дјелатности овлашћен само да утврди цијену комуналне услуге уз саглас-
ност надлежног органа јединице локалне самоуправе, Уставни суд је утвр-
дио да јеоспорени нормативни акт којег је неовлашћено донио директор
привредног субјекта у цјелини несагласан са релевантним законом.

Published

2019-12-25