ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Authors

  • Милена Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941243S

Abstract

Нема повреде права из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и чла-
на 5 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
када у образложењима оспорених рјешења о одређивању, односно про-
дужењу мјере притвора нису изостали разлози и образложења на основу
предочених доказа које су редовни судови цијенили у прилог закључку
о постојању основане сумње и нарочитих околности из члана 146 став 1
тачка ц) Закона о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине.

Published

2019-12-25