УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ У НАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ЈЕДАН ПОГЛЕД СА СТРАНЕ

Authors

  • Страхиња Д. Миљковић Правни факултет Универзитета у Приштини

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD2042079M

Abstract

Ослушкујући потребе тржишта, као и потребу за увођењем ове врсте пословања у законске оквире, редактори будућег Грађанског законика Републике Србије који је сада у форми Нацрта први пут правно стандардизују уговор о франшизингу. Франшизинг као метод уговорног инвестиционог пословања присутан је на тржишту капитала Републике Србије, с тим да још има непознаница у погледу садржине уговора о франшизингу. У раду посебна пажња ће се посветити оним одредбама Нацрта који се односе се на: а) дефиницију уговора; б) предмет уговора; ц) регистрацију уговора; ц) под-франшизинг; д) одговорност даваоца франшизе; и е) goodwill. Ипак, без обзира на ставове и чињеницу да постоје примедбе на законску регулативу, предвиђање уговора о франшизингу у Нацрту законика представља значајан допринос и искорак ка правном нормирању уговора о франшизингу у Републици Србији.

Downloads

Published

2023-05-30