ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА У АНГЛОСАКСОНСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Authors

  • Драгана Васиљевић Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD2042097V

Abstract

Одређивање дјелатности која означава почетак извршења кривичног дјела је једно од најзначајнијих и најспорнијих питања кривичног права. Питање је значајно јер представља разграничење кажњивог од начелно некажњивог стадијума остварења кривичног дјела. Оно је исто тако и спорно због тога што не постоје јединствени критеријуми у одређењу линије демаркације. У евроконтиненталном кривичноправном систему одређење почетка извршења кривичног дјела нуде теорије. За разлику од наведеног, англосаксонско кривично право је особено из разлога што демаркацију види у тестовима, иако се и овдје могу пронаћи доктринарна схватања. Аутор у чланку анализира схватања/тестове који се односе на покушај кривичног дјела у англосаксонском кривичном праву.

Downloads

Published

2023-05-30