KRETANJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE POD UTICAJEM SVJETSKE FINANSIJSKE KRIZE

Authors

  • Katarina Pavlović Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  • Rade Božić Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

DOI:

https://doi.org/10.7251/JOCE2106036P

Abstract

Globalna finansijska kriza, poznata
kao do sada najozbiljnija kriza 21. vijeka, uticala
je na ekonomije mnogih zemalja svijeta. Prije nastanka
pomenute krize postojala je relativna stabilnost
ekonomskog rasta, a inflacija je bila na
zadovoljavajućem nivou. Međutim, pojavom
krize, prvenstveno na hipotekarnom tržištu Sjedinjenih
Američkih Država, pa potom i prelivanje
krize na evropsko tržište, dovela je do poremećaja
ne samo u makroekonomskom okruženju, nego i
u finansijskom u kome posluju banke. Pomenuta
kriza odrazila se i na kretanje bruto domaćeg
proizvoda kao jednog od ekonomskih pokazatelja
razvijenosti zemlje. U nastavku rada prikazano je
i opisano kretanje bruto domaćeg proizvoda u
Bosni i Hercegovini pod uticajem svjetske finansijske
krize.

Published

2022-02-10