DIGITALIZACIJA I TEHNOLOŠKE INOVACIJE KAO GENERATOR RAZVOJA

Authors

  • Miloš Grujić Udruženje ekonomista SWOT

DOI:

https://doi.org/10.7251/JOCE2106050G

Abstract

Cilj istraživanja je da se utvrdi jačina
veze između dostignutog nivoa tehnološkog
razvoja i inovacija sa jedne strane, te bruto
domaćeg proizvoda per capita, razvoja
finansijskog tržišta, indeksa ljudskog razvoja i
indeksa pranja novca sa druge strane. Korišteni su
relevantni podaci za period od 2012. do 2021.
godine za sve zemlje za koje su navedeni
pokazatelji dostupni. Korištene metode za ovaj
proces su komparativna metoda, analiza i
regresiona analiza te analiza varijanse, odnosno
prosta linearna regresija, te sinteza prethodnih
istraživanja i teoretskih nalaza da bi zaključci bili
izvučeni metodom indukcije - od pojedinačnog
ka opštem. Dobijeni rezultati podvrguti su
suštinskoj i statističkoj analizi. Rad pokazuje da
postoji značajna veza između posmatranih
varijabli, tj. da postoji direktan uticaj nivoa
inovacija u zemlji na BDP, razvoj finansijskog
tržišta, indeksa ljudskog razvoja te indeks pranja
novca. Ograničenja u istraživanju uslovljena su
definisanim problemom i metodama koje su
primijenjene u radu, uzimajući u obzir standardne
probleme kod istraživanja korelacija. Dalja
istraživanja treba usmjeriti u pravcu u kojem je
potrebno istražiti da li finansijsko ulaganje u
inovacije ima efekta na rezultate posmatranih
varijabli.

Published

2022-02-10