NASTAVNI PREDMET VOKALNO-INSTRUMENTALNA MUZIKA MEĐU PREFERENCIJAMA STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA

Authors

  • Ozrenka Bjelobrk Babić
  • Miomira Đurđanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601095B

Abstract

Cilj ovog istraživanja je utvrditi preferencije
studenata prema nastavnim
predmetima na učiteljskom studiju, s
akcentom na mjesto i ulogu nastavnog
predmeta Vokalno-instrumentalna muzika.
Uzorak čini 90 studenata prve godine
Studijskog programa učiteljskog studija
Filozofskog fakulteta Univerziteta
u Banjoj Luci. Potvrđena je hipoteza da
Vokalno-instrumentalna muzika zauzima
važno mjesto, tj. da je visoko u hijerarhijskoj
ljestvici preferencija studenata
prema nastavnim predmetima na učiteljskom
studiju uključujući parametre: za-
nimljivost nastavnog predmeta, uživanje
na nastavi, primjena stečenih znanja u
praksi i lakoća savladavanja nastavnog
programa. Uočeno je da se većina studenata
izjasnila da više uživaju na nastavi
Vokalno-instrumentalne muzike i da im
je nastavni program zanimljiviji nego
nastavni programi drugih predmeta (izuzimajući
samo Italijanski jezik), ali da
teže usvajaju sadržaje i manje vide primjenu
stečenih znanja u praksi u odnosu
na ostale predmete.
Rezultati istraživanja potvrđuju da
je potrebno nastavu Muzičke kulture u
osnovnom i srednjem obrazovanju pomjeriti
s mjesta „sekundarnog“ predmeta,
kao i da je neophodno da studenti učiteljski
studij upisuju sa kvalitetnijim muzičkim
predznanjem. Autori ukazuju na
potrebu povećanja fonda časova nastave
muzike na ovom studijskom programu
imajući u vidu specifičnosti nastavnih
predmeta u okviru kojih se budući učitelji
muzički obrazuju, realizaciju pomenutih
nastavnih predmeta u kontinuitetu,
kao i obezbjeđivanje uslova za poboljšanje
kvaliteta opremljenosti učionica neophodnim
nastavnim sredstvima.

Published

2017-02-01