SPECIFIČNOSTI METODA U NASTAVI LATINSKOG JEZIKA

Authors

  • Sanja Ljubišić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601115L

Abstract

Ovaj rad pripada metodici nastave
latinskog jezika koja se razlikuje od metodike
drugih stranih jezika, jer latinski
jezik je specifičan po tome što nije u govornoj
upotrebi. To se posebno odnosi
na metode koje se koriste u nastavnom
procesu latinskog jezika. U radu su naglašene
prednosti i nedostaci svake pojedine
od navedenih metoda, kao i njihova
primjenljivost u učenju latinskog jezika.
Svaka pojedina metoda stavljena je u
vremenski okvir kad se koristila i način
kako se primjenljivala. Spomenuti su i
udžbenici latinskog jezika, način njihove
koncepcije za pojedine od navedenih
metoda. U radu su navedeni i osnovni
metodički principi kojima bi se trebalo
rukovoditi u nastavi latinskog jezika. Na
osnovu svega izvedeni su određeni zaključci
koja metoda je najprimjenljivija
u nastavi latinskog jezika.

Published

2017-02-01