SINDROM SAGORIJEVANJA U NASTAVNIČKOJ PROFESIJI

Authors

  • Fehim Rošić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702007R

Abstract

Sindrom profesionalnog sagorijevanja,
kao psihološki sindrom, uveden je
u psihološku literaturu i klasifikacijske
preglede sedamdesetih godina prošlog
stoljeća i od tada su izvršena brojna
istraživanja prisustva simptoma ovog
sindroma u raznim pomažućim profesijama.
Ovo empirijsko istraživanje bavi
se profesionalnim sagorijevanjem u nastavničkoj
profesiji, a obuhvata mjerenje
izraženosti tri skupine simptoma:
emocionalne iscrpljenosti (EE), depersonalizacije
(DP) i osjećaja profesionalne
kompetentnosti (PA). Istraživanje je
obavljeno na uzorku od 353 nastavnika
osnovnih i srednjih škola standardiziranim
Upitnikom profesionalnog sago-
rijevanja (MBI). Testiranje značajnosti
razlika između aritmetičkih sredina ukupnog
rezultata na svakoj od tri subskale
vršena je s obzirom na spol, školsku
spremu, vrstu posla, vrstu škole i godine
radnog iskustva ispitanika, kao kriterijske
varijable. Ni po jednom od ovih kriterija
nisu se pokazale značajnim razlike
aritmetičkih sredina na skali PA, dok
se statistički značajnom pokazala razlika
na dimenziji EE jedino s obzirom na
vrstu nastave i godine radnog iskustva.
Na dimenziji depersonalizacije (DP) pokazala
se statistički značajnom razlika
aritmetičkih sredina po svakom od kriterija
osim s obzirom na radno iskustvo
ispitanika.

Published

2019-04-11