PROFESIONALNE KOMPETENCIJE UČITELJA I KOMPETENCIJE UČENIKA

Authors

  • Vlasta Lipovac
  • Sanja Golijanin Elez

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1702055L

Abstract

Stručne i profesionalne kompetencije
učitelja imaju veliki značaj za društvo u
kome se nalazimo, jer kroz rad prosvetnog
radnika društvo temelji svoja znanja
i gradi budućnost. Osnovu učiteljskih
kompetencija čini sinteza mnogih
komponenata: psihološka, pedagoška,
metodička, komunikacijska, informatička.
Evropski koncept prosvetnih radnika,
danas, zasniva se na novom aspektu
kompetencija i visokom profesionalizmu.
Savremene obrazovne tendencije u svetu
usmerene su ka doživotnom učenju, jer
je osnovni zadatak obrazovanja za dva-
deset i prvi vek stvaranje novog društva,
društva znanja. Obrazovanje predstavlja
osnovu napretka, te zbog toga zemlje EU
usmeravaju svoju pažnju ka daljim ciljevima
obrazovne politike. Koncept novog
kurikuluma usmerenog na ishode učenja
je jedan od ključnih usmerenja nove
obrazovne politike. U radu se daje osvrt
na temeljne učiteljske kompetencije neophodne
za novi koncept obrazovne politike.
Prikazan je pregled kompetencija,
usmerenih na novi koncept kurikuluma i
značaj ishoda učenja za procenu znanja
učenika.

Published

2019-04-11