VRŠNJAČKO PRIHVATANJE I (NE)STIGMATIZACIJA

Authors

  • Tanja Čolić
  • Nenad Suzić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701007C

Abstract

U radu se problematizuju pitanja vršnjačkog
prihvatanja djece sa posebnim
potrebama, kao i njihovog položaja u
redovnim školama Bosne i Hercegovine.
Proces inkluzivnog obrazovanja značajno
je oslonjen na iskustva većeg broja
evropskih zemalja koje ga dugi niz godina
realizuju. Vlada Italije je preko projekta
Educ Aid nekoliko godina aktivno
učestvovala u afirmaciji i primjeni inkluzije
u školama BiH, te je njihovo iskustvo
duže od tri decenije značajna smjernica
za primjenu inkluzivnog obrazovanja. To
nas je uputilo na potrebu da predstavi-
mo sliku djeteta sa posebnim potrebama
u našoj kulturi prije pojave inkluzivnog
pokreta, kao i u uslovima kada je inkluzivni
proces u povoju. Prevashodno,
pomoću eseja kao i neophodnosti razjašnjenja
sintagme inkluzivna svijest i
istraživanja koje se odnose na vršnjake
u inkluzivnoj organizaciji razreda, autori
ovdje daju uvid u situaciju koju u BiH
imamo u odnosu na inkluziju. Pokazali
su značaj primjene eksperimentalnog
programa pripreme učenika redovne
škole za prihvatanje djece sa posebnim
potrebama na smanjenje stigmatizacije.
Rad predstavlja argumentovano kretanje
kroz aktuelni inkluzivni proces i vršnjačke
odnose u njemu.

Published

2019-04-11