SOCIJALNO NEPRILAGOĐENO PONAŠANJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Authors

  • Nebojša Macanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701081M

Abstract

Disfunkcionalnost društva sve više
utiče na pojavu raznih oblika devijantnog
ponašanja djece i mladih. Asocijalno
ponašanje mladih je sasvim uobičajena
pojava čiju fenomenologiju proučavaju
razne naučne discipline, a u cilju
sagledavanja što adekvatnije prevencije
takvih pojava. Ipak, neki socijalno neprilagođeni
oblici ponašanja sve više se
uočavaju i kod djece predškolskog uzrasta.
Takvi oblici ponašanja, ako se u tom
periodu ne koriguju mogu postati ozbiljan
problem u školskom uzrastu kada su
djece izložena i većim uticajima rizičnih
faktora. Zato je adekvatna socijalizacija
djece predškolskog uzrasta jako važna.
Polazeći od navedenog aspekta u radu
ćemo predstaviti moguća rizična ponašanja
djece predškolskog uzrasta, kao i
način pedagoško – psihološkog rada sa
takvom djecom.

Published

2019-04-11