ULOGA RODITELJA U PRIPREMI DJETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU

Authors

  • Vesna Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1701129K

Abstract

Ovim radom autor želi da ukaže na
značaj roditelja u pripremi djeteta za
polazak u školu. Priprema djeteta za polazak
u školu obavlja se tokom cijelog
predškolskog perioda u kome roditelji
imaju nezaobilaznu ulogu pored predškolske
ustanove. Svojim odnosom prema
djetetu roditelji vrše mnogostruk uticaj
na cjelokupan dječiji razvoj. Polaskom u
školu dijete izlazi iz svijeta igara, prezaštićenosti
i udovoljavanja i ulazi u svijet
u kome ga čekaju obaveze, prihvatanje
novih oblika ponašanja, odgovornost i
odlaganje igre u korist učenja. Prelazak
iz porodičnog ambijenta u školske klupe
može za dijete biti bolan period, jer
dolazi do značajnih promjena svakod-
nevnih aktivnosti kojima se dijete bavi.
Polaskom u školu od njega se očekuje
da ispunjava svoje obaveze na vrijeme,
da zadrži svoju pažnju tokom dužeg
vremenskog perioda, da poštuje školska
pravila, da mirno sjedi u klupi i sarađuje
sa svojim vršnjacima.
Za uspješno uključivanje u nastavni
proces potrebno je izgraditi osnove moralnog,
intelektualnog, fizičkog, radnog,
estetskog i socioemocionalnog razvoja
djeteta. Upravo zato autor u ovom članku
navodi na šta roditelji treba da obrate
pažnju u okviru navedenih komponenti
vaspitanja. Najbolji učitelji za razvijanje
osjećaja odgovornosti, sigurnosti i samostalnosti
su roditelji. Odnosi između
roditelja, odnosi roditelja prema djetetu,
porodična klima, stil porodičnog vaspitanja
odlučuju da li će se dijete kada
krene u školu adaptirati na vršnjake, da
li će biti sigurno u sebe i osjećati se prihvaćeno.

Published

2019-04-11