НЕКЕ ДИЛЕМЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА И СТУДЕНАТА О ПИСАЊУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ СЛОВА

Authors

  • Невена Станисављевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1802083S

Abstract

Овај рад претендује да прикаже у
којој мери је правилна употреба вели-
ког слова, као једна од базичних пра-
вописних области, развијена код уче-
ника завршне године средње школе и
студената струковне школе? Про-
дубљују ли се методичка знања и по-
бољшавају ли се методолошко-мето-
дичка умећа ученика и студената из
правописа српског језика у наставној
пракси? Колико простора у настав-
ним плановима и програмима заузи-
ма правопис? Одговоре на наведена
питања потражили смо у анализи
актуелне наставне праксе, знањима
ученика и студената, као и слабости-
ма образовног процеса.

Published

2019-04-12