PROCJENA OSOBINA NASTAVNIKA OD STRANE GLUHIH I TEŠKO NAGLUHIH UČENIKA

Authors

  • Meliha Povlakić-Hadžiefendić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1901007P

Abstract

Cilj rada bio je utvrditi procjenu
osobina nastavnika od strane gluhih i
teško nagluhih učenika. Uzorak se sastojao
od 94 ispitanika, podijeljenih u
dvije skupine. Prvu skupinu činilo je
47 gluhih i teško nagluhih učenika
(odnosno 30 gluhih s oštećenjem sluha
preko 90 dB i 17 teško nagluhih
učenika s oštećenjem sluha od 70 do
90 dB), drugu, kontrolnu grupu činili
su 47 čujućih vršnjaka, prosječne starosne
dobi 16±1,27 godina. Primijenjen
je Upitnik za ispitivanje osobina
nastavnika kojim se procjenjuje šest
područja: Autoritativnost, Emotivno
pozitivne reakcije, Kooperativnost,
Normativnost, Usmjerenost na rješavanja
problema i Emotivno negativne
reakcije, gdje su se ispitanici
izjašnjavali na postavljene tvrdnje.
Dobijeni podaci obrađeni su deskriptivnom
analizom.
Za testiranja postojanosti razlika
između učenika s oštećenjem sluha i
učenika bez oštećenja primjenjen je
t-test za nezavisne uzorke. Nije utvrđena
statistički značajna razlika ni
na jednom mjerenom području. Radi
preciznijeg zaključivanja u vezi procjene
osobina nastavnika od stane
učenika s oštećenjem sluha, ispitan
je međugrupni varijabilitet gluhih,
nagluhih i čujućih ispitanika. Utvrđivanjem
razlika srednjih vrijednosti
na osnovu rezultata post-hock Takijevog
testa (Tukey HSD) uočeno je
da nagluhi učenici povoljnije perci-
piraju nastavnike od gluhih učenika
i učenika bez oštećenja sluha.

Published

2020-06-02