UTICAJ INDIVIDUALIZOVANE NASTAVE NA KREATIVNO ČITANJE

Authors

  • Mira Laketić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1901043L

Abstract

Tradicionalnoj nastavi se zamjera
da sputava i nedovoljno stimuliše
aktivnost učenika, te da im ne omogućava
ispoljavanje kreativnosti pri
usvajanju nastavnih sadržaja. U radu
su prikazani rezultati eksperimentalnog
istraživanja uticaja modela
individualizovane razredne nastave
književnosti na kretaivno čitanje
učenika. U šest odjeljеnja petog
razreda osnovne škole realizovan je
eksperiment sa paralelnim grupama.
U eksperimentalnoj grupi primjenjeni
su modeli indidividualizovane
nasteve: 1. primjenom nastavnih
listića, 2. nastava različitih
nivoa složenosti, 3. interaktivna nastava
različitih nivoa složenosti. U
kontrolnoj grupi primjenjivana je
uobičajena, tradicionalna pretežno
frontalna natava. Rezultati jednogodišnjeg
eksperimentalnog istraživanja
pokazuju da su eksperimentalne
grupe sa kojima je realizovana individualizovana
razredna nastav književnosti
primjenom nastavnih listića,
nastavа različitih nivoa složenosti i
interaktivnа nastave različitih nivoa
složenosti bile u prosjeku statistički
značajno uspješnije u kreativnom čitanju
u odnosu na kontrolne grupe
sa kojima je realizovana uobičajena,
tradicionalna nastava.

Published

2020-06-02