СТАВОВИ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕМА УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Authors

  • Србислава Павлов
  • Тања Бркљач

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1901079P

Abstract

У раду су приказани резултати
истраживања које је имало за циљ
да испита ставове родитеља деце
предшколског узраста према учењу
страног језика. Узорак је обухва-
тио 126 испитаника чија деца
похађају ПУ „Драгољуб Удицки” из
Кикинде. Примењен је инструмент
Упитник о ставовима
родитеља деце предшколског уз-
раста према учењу страног језика.
Добијени резултати потврђују
основну хипотезу да родитељи
деце предшколског узраста имају
позитиван став према учењу
страног језика. Испитаници, њих
121 (96%), су се изјаснили да би
највише волели да њихова деца
науче енглески језик. Са „слажем
се”, на тврдњу Дете треба што
раније да почне да учи страни је-
зик одговорило је највише испита-
ника, њих 65 (51,60%), док 57
(45,20%) сматра да би да учење
страног језика требало да буде
део обавезног програма у пред-
школској установи.

Published

2020-06-02