PROCJENE PEDAGOGA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ISTRAŽIVANJE VASPITNO-OBRAZOVNE PRAKSE

Authors

  • Sanja Živanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1901095Z

Abstract

Stručni saradnici, pedagozi, učestvuju
u svim fazama vaspitno-obrazovnog
procesa. Rade na planiranju
i programiranju, unapređivanju i istraživanju
vaspitno-obrazovnog rada,
sarađuju sa nastavnicima, roditeljima,
učenicima, prate i uvode
inovacije, rade na povezivanju sa
lokalnom i širom zajednicom, što
sve upućuje na široku lepezu sve
složenijih zahtjeva koji se pred njih
postavljaju i na koje moraju adekvatno
odgovoriti.
Još u toku studija, budući pedagozi
se osposobljavaju za radne zadatke i
funkcije koje ih očekuju u vaspitno-
Stručni saradnici, pedagozi, učestvuju
u svim fazama vaspitno-obrazovnog
procesa. Rade na planiranju
i programiranju, unapređivanju i istraživanju
vaspitno-obrazovnog rada,
sarađuju sa nastavnicima, roditeljima,
učenicima, prate i uvode
inovacije, rade na povezivanju sa
lokalnom i širom zajednicom, što
sve upućuje na široku lepezu sve
složenijih zahtjeva koji se pred njih
postavljaju i na koje moraju adekvatno
odgovoriti.
Još u toku studija, budući pedagozi
se osposobljavaju za radne zadatke i
funkcije koje ih očekuju u vaspitno-
stavovima pedagoga o profesionalnoj
osposobljenosti za područje rada
istraživanje vaspitno-obrazovne
prakse, u odnosu na godine radnog
staža, kao i u odnosu na mjesto završenog
studija. Istraživački nalazi
upućuju na postojeći kvalitet profesionalne
osposobljenosti pedagoga,
istrajnost u održavanju kvaliteta istog,
te doslijednost različitih univerziteta
u pogledu osposobljenosti
stručnih saradnika za navedeno
područje rada.

Published

2020-06-02