ANALOGIJE U UDŽBENICIMA FIZIKE ZA OSNOVNU ŠKOLU U REPUBLICI SRPSKOJ

Authors

  • Zlatko Pavlović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501017P

Abstract

U radu su prikazani rezulatati analize
udžbenika fizike koji se koriste u osnovnim
školama u Republici Srpskoj.
Analizom su identifikovane analogije i
metafore korištene u tim udžbenicima,
pa je izvršena njihova klasifikacija prema
tipu kojem pripadaju. Rezultati su
upoređeni sa rezultatima nekih sličnih
istraživanja, a pokazuju da se broj primijenjenih
analogija kreće u granicama
dobijenim u sličnim istraživanjima,
da verbalne analogije dominiraju nad
slikovnim ili kombinovanim, te da se u
udžbenicima za starije razred povećava
i broj analogija i njihova složenost.

Published

2020-01-28