ATRIBUCIJA UČENIKA O STRAHU OD ŠKOLSKOG OCJENJIVANJA

Authors

  • Hazim Selimović
  • Zehrina Selimović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501077S

Abstract

Cilj istraživanja je ispitivanje i utvrđivanje
atribucije učenika o školskom
ocjenjivanju i postojanju razlike između
ставова učenika o školskom ocjenjivanju
s obzirom na pol, dob i mjesto škole.
Traženi su odgovori na pitanje postoji li
strah od ocjenjivanja i statistički značajna
razlika između učenika u samoprocjene
o strahu od ocjenjivanja. U istraživanju
je učestvovalo 612 učenika IV i
V razreda osnovnih škola sa područja
opštine Travnik. Dobiveni nalazi su dali
značajne odgovore.
Utvrđena je statistički
značajna razlika između učenika
s obzirom na pol i mjesto škole, te pozitivna
povezanost između uspjeha učenika
i njihove samoprocjene
o straha od
ocjenjivanja. Nalazi do kojih smo došli
imaće svoju praktičnu primjenu kako bi
se smanjio strah od ocjenjivanja.

Published

2020-01-28