БИОГРАФСКА МОНОГРАФИЈА Мирјане Илић и Ане Савковић „ЧАСОПИС УЧИТЕЉ 1983-2013“

Authors

  • Љиљана Јерковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1501103J

Abstract

Педагошка периодика на српском
језику обогаћена је ове године науч-
но и стручно изузетно значајном би-
блиографском монографијом Мирјане
Илић и мр Ане Савковић „ЧАСОПИС
УЧИТЕЉ 1983-2013“. Монографију
је публиковао Савез учитеља Репу-
блике Србије у Београду половином
2014. године поводом 140 година по-
стојања овог часописа, односно 30 го-
дина излажења нове серије.

Published

2020-01-28