ДРУГИ ГУДАЧКИ КВАРТЕТ У ЕФ МОЛУ ВЛАДЕ МИЛОШЕВИЋА: НОВИ ПОГЛЕДИ НА ОБЛИК И СТРУКТУРУ

Authors

  • Биљана Смаилагић

DOI:

https://doi.org/10.7251/10.7251/NSK1002021S

Abstract

Други гудачки квартет у камрном опусу Владе С. Милошевића представља дјело високих стандарда. Као такво, сасвим сигурно предтавља интригантно и инспиративно дјело за детаљнију формално-структурну и хармонску анализу која би бар дјелимично требала бацити „више свејтла“ на процес стварања што је нема сумње, утицало на његову форму, тако и на стил. Ради тога, али и ради свега на што ће указати формално-структурна анализа, у раду ћу се прије свега осврнути на одређене заједничке карактеристике са Првим гудачким квартетом, компонованим седам година прије овог. У том дијелу говорићу о односу аутора према полифонији, о коришћењу иматационих модела, о блискости Франковим композиционим принципима. О тематском јединству унутар једног става (првог), али и унутар циклуса (први-четврти став), о густој звучности квартетног слога, о коришћењу високог регистра у свим дионицама, посебно првим виолинама, о вокалном третману који нарочито долази до изражаја у лаганим дијеловима, као и дискретном увођењу фолклорног елемента. У раду ће значајна пажња бити посвећена и хармонској структури дјела како би се добила цјеловита слика о оним карактеристикама које су у процеу стварања овог гудачког квартета утицале не само на стил, већ и на форму.

Published

2020-02-11