ИНДИВИДУАЛИТЕТ УЧЕНИКА КРОЗ ЛИКОВНУ КОНСТЕЛАЦИЈУ ИСПОЉЕН У ЛИКОВНИМ СЕКЦИЈАМА И КЛУБОВИМА

Authors

  • Милица Тошић

DOI:

https://doi.org/10.7251/10.7251/NSK1002037T

Abstract

Настава има задатак да васпита и образује ученике, развија осјећај према друштву и преноси знања и искуства претходних генерација. На тај начин се ученици припремају за живот тако што у току пколовања стичи потребна знања и вјештине. Настава ликовне културе је важна како би се развијао естетски доживљај свијета, машта и емоције. На тај начин развијамо код ученика осјећај за лијепо, хармонично али и шта је то друштвено прихватљиво. Путем наставе ликовне културе ученик треба да усвоји знања о свим потребним начинима како да ствара хармонично друштво али и да га одржава. Како за циљ имамо стварање хуманог друштва у којем се поштују индивидуалне разлике појединца, тако је и настава ликовне културе веома важан фактор у развоју и васпитању тих особина како би се ученик развијао у зрелу личност која ће својим дјеловањем утицати да се међуљудски односи у једном друштву хумано развијају. Како би развој ученика био потпунм осим учења језика, математике, историје и других наука, веома важно је научити га да машта, уочава специфичности природе и свијета и да своје мишљење изражава слободно путем ликовног стваралаштва организованог у настави. Свако дијете изражава ликовним материјалима одређене ставове и тренутна знања о свијету.

Published

2020-02-11