ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСОБА СА ИНВИДУАЛИТЕТОМ У СОЦИЈАЛНОЈ СРЕДИНИ

Authors

  • Небојша Мацановић
  • Срећко Протић

DOI:

https://doi.org/10.7251/10.7251/NSK1002057M

Abstract

Особе са инвалидитетом представљају велики социјални проблем сваког друштва. Имајући у виду да ову групу, код нас, чине прије свега дјеца и млади, настојање друштвене заједнице да их интегрише у социјалну средину чини се потпуно оправданим. Успјешна социјална интеграција подразумијева укључивање особа са инвалидитетом у школску, радну и ширу социјалну средину. Упркос овом ставу, значајан број особа инвалидитетом има проблем да активно учествује у свакодневним животним активностима и партиципира у друштвеној заједници. Истовремено велик број особа са инвалидитетом да нема осјећај припадности друштвеној заједници. Управо полазећи од ове чињенице, циљ овога рада да укажемо колико инвалидитет, физичке баријере, предрасуде и ставови околине отежавају и ограничавају социјалну партиципацију ових особа и чине ову популацију невидљивом не само у друштвеном контексту, већ и у научном истраживању.

Published

2020-02-11