Игра дјеце млађег основношколског узраста у виртуелном простору

Authors

  • Даниел Ложњаковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1401047L

Abstract

Игра је одувијек била централна активност у животу сваког дјетета. Дјеца млађег основношколског узраста уз игру могу стицати одређене вјештине и развијати способности, али и усвајати наставне садржаје. О феномену игре, о њеном утицају, функцији и значају у дјечијем развоју, писали су најпознатији педагози и психолози. Сви се они слажу да је игра моћно средство за подстицање свестраног развоја личности. Истраживања на пољу виртуелног простора и његовог утицаја на наведени узтаст код нас је тек у зачецима, али се све више обраћа пажња на њега како се у школе уводи компјутерска технологија.

Published

2020-06-02