Вредновање ликовне културе и осјећања ученика

Authors

  • Тања Станковић-Јанковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1322005S

Abstract

Сазнања о значају емоција у школском и ваншколском животу ученика навела су аутора да се бави питањем односа емоција и умјетности. Конкретно, у раду је третиран однос вредновања ликовне културе и емоција (осјећања) ученика. Циљ истраживања је утврђивање међузависноти између вредносвања ликовне културе и емоције ученика. Узорак истраживања ћинило је 320 ученика три бањалучке основне школе. У истраживању су кориштена два инструмента Ликовна култура и ја (ЛКЈа) Скала позитивних и негативних осјећања у настави ликовне културе (СПИНОНЛ). Постављене хипотезе су потврђене. Резултати показују да се вредновање ликовне културе у настави/учењу (школи) мијења у зависности од нивоа вредновања ликовне културе у свакодневним (ваншколским) ситуацијама.

Published

2020-06-02