Памћење угодних, неугодних и бесмислених садржаја у односу на емоције и емоционалну климу на часу

Authors

  • Наташа Ћирић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1322027C

Abstract

Како ће ученици прихватити школско учење, да ли ће, колико и како памтити школске садржаје, у великој мери зависи од њих самих, али исто толико од начина на који им је градиво представљено и у каквој атмосфери. Овај рад истражује повезаност емоционалне климена часу и памћења угодних, неугодних и бесмислемих садржаја са са емоцијама које се исказују током наставе. Кроз такве реакције уобличава се животно искуство  и васпитање. Као што емоције својом снагом могу да угрозе мишљење, претпостављамо и овом раду испитујемо памћење у односу на школско учење и емоционалну климу на часу. Нагласак је на разумевању емоција и емоционалне климе у констексту школског учења и на дејству емоција.

Published

2020-06-02