Vaspitač kao faktor u izgradnji partnerstva porodice i predškolske ustanove

Authors

  • Fehim Rošić
  • Emina Kapić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1322079R

Abstract

Problem koji se istražio odnosi se na ispitivanje stavova vaspitača o saradnji i partnerstvu porodice i predškolske ustanove kao različitim konceptima. Istraživanjem se došlo do podataka i rezultata istraživanja o tome da li je zastupljeno partnerstvo između porodice i predškolske ustanove. Istraživanjem je obuhvaćen uzorak od 120 ispitanika. U sitraživanju su učestvovali ispitanici obje polne strukture, u starosnoj dobi od 22 do 60 godina. Kao instrument u istraživanju korištena je skala stavova petostepenog Likertovog tipa za mjerenje afirmativnosti stavova vaspitača prema partnerstvu u odnosu na saradnju između porodice i predškolske ustanove. Kvantitativna analiza empirijskog istraživanja pokazala je, za uzorak u cjelini, da se u populaciji vaspitača pouzdano može očekivati preferiranje partnerstva u odnosu na saradnju porodice i predškolske ustanove.

Published

2020-06-02