Мотивација и инструкција у настави

Authors

  • Сњежана Ђурђевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1322095C

Abstract

Мотивација и инструкција у настави су комплекни, суптилни и разнолики феномени које смо испитивали сложеним инструментаријем који је конструисао Ненад Сузић. Инструментима је обухваћен читав низ аспеката наставног часа који у цјелости дају слику о ефикасности наставе. Кључно питање у овом истраживању боло је да ли је могуће примјеном другачијег начина рада придобити ученике да се ангажују читавих четрдесет пет минута и да се баве градивом у сарадничкој и топлој радној атмосфери. У овој студији примијењено је низ педагошких едукативних радионица у екперименталној групи, а добијени налази у поређени су са контролномг групом у којој су ученици радили на уобичајен начин. Добијени налази отворили су многа питања, али су несумњиво потврдили да је учење учења могуће само уколико се створи одређена комуникација, разумијевање и сарадња међу ученицима у васпитно-образовном процесу.

Published

2020-06-02