Повезаност насиља и самопоштовања ученика с обзиром на улогу у насиљу

Authors

  • Славица Ступар

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1302055S

Abstract

Постоје многи радови који се бавили истраживањем повезаности самопоштовања и насиља. Ово истраживање полази од хипотеза: 1) да постоји повезаност самопоштовања ученика и насиља; 2) да постоји повезаност самопоштовања с обзиром на улогу у насиљу (жртва/насилник) и врсте насиља које ученик доживљава. Кориштене су двије скале процјене ставова за ученике основних школа: Скала ставова вршњачког насиља у школи за мјерење доживљеног и почињеног насиља и Розенберговаскала за испитивање самопоштовања САМ (Р), (Rozenberg self – Esteem Scale – RSE). Истраживање је показало да жртве, насилници и ученици који не учествују у насиљу имају нормално, док ученици жртве/насилници имају ниско самопоштовање. Код жртава насиља корелација је између почињеног и доживљеног насиља висока.

Published

2020-06-02