Криминогена инфицираност ученика

Authors

  • Небојша Мацановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1302083М

Abstract

Дјеца и млади представљају најосјетљивију категорију људске популације коју најтеже погађа и на њу утиче криза друштвене заједнице, као што је то случај са Босном и Херцеговином. Реакција младих људи на кризу најчешће се огледа кроз призму прихватања система вриједности који није друштвено оправдан. Антисоцијални ставови доводе до појаве коју смо дефинисали као криминогену инфицираност. Желећи да укажемо на негативан утицајове појаве на социјализацију, циљ нашег истраживања је заправо био да иденфикујемо криминогену инфицираност у основним и средњим школама, да утврдимо њен интензитет, као и да откријемо која су то најиндикативнија обиљежја ове појаве. Такође, идентигикујући обиљежја, ми смо заправо покушали дати одређене смјернице и приједлоге како и на који начин превенирати криминогену инфицираност.

Published

2020-06-02