Razvijenost semantike, sintakse i morfologije djece iz institucionalnog smještaja

Authors

  • Amela Ibrahimagić
  • Mirela Duranović
  • Lejla Junuzović-Žunić
  • Jasmina Kasumović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1302107I

Abstract

Glavni cilj ovog rada je ispitati karakeristike semantike, sintakse i morfologija djece iz institucionalnog smještaja i uporediti ih sa istim kod djece koja žive u porodičnom okruženju. Uzorak istraživanja sačinjavala su 62 ispitanika, oba pola, podijeljeni u dvije skupine. Prvu grupu činio je 31 ispitanik koji živi u institucionlno smještaju, odnosno u „Domu za djecu bez roditeljskog staranja“ Tuzla. Drugu grupu činio je 31 ispitanik koji živi u porodičnom okruženju , a pohađaju redovnu osnovnu školu na području Brčko distrikta. Grupe su međusobno izjednačene u odnosu na hronološku odb i pol. Analiza jezika je rađena primjenom „Ekspresivne skale bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika“ Jeweet i Echols (2005). Rezultati ukazju da djeca iz institucionalnog smejštaja imaju statistički značajno niži nivo razvijenosti jezika u domenu semantike, morfologije i sintakse u odnosu na djecu koja odrastaju u porodičnom okruženju.

Published

2020-06-02