Razlike u preferencijama stilova humora adolescenata

Authors

  • Minela Kerla

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1212027K

Abstract

Predmet ovog istraživanjabile su preferencije stilova humora u populaciji adoslescenata. Istraživanje je korelacijskog tipa. U instrumentariju je korištena skala HSQ (Humor Styles Questionnaire, Martin 2003), RSS (Rozenbergova skala samopoštovanja, Rozenberg, 1965), SPON (Bezinovićeva skala percipirane osobne kompetentnosti, Bezinović, 1988), skala SPINO (Positive and Negative Affect Schedule, Waston, Tellegen & Clark, 1988). Na uzorku od 110 adolescenata, učenika Internacionalne škole u Sarajevu, rezultatima istraživanja je bilo utvrđeno da ne postoje statistički značajne u preferencijama stilova humora ženskih i muških adolescenata, ali da postoje statistički značajne razlike kod preferisanja afilijativnog stila humora osnovaca i srednjoškolaca (t=2,6 p=0,01) i kod preferisanja samoismijavajućeg stila humora, kod osnovaca i srednjoškolaca (t=-2,36 p=0,02).

Published

2020-06-02