Motivisanost srednjoškolaca za školsko postignuće – razlike s obzirom na vrstu srednje škole i školski uspjeh

Authors

  • Lejla Muratović

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1212049M

Abstract

U radu su prezentovani rezultati istraživanja koje imalo za cilj da ustanovi nivo motivisanosti srednjoškolaca za školsko postignuće s obzirom na vrstu  srednje škole  koju pohađaju i školski uspjeh koji ostvaruju. Uzorak istraživanja činili su učenici trideset odjeljenja iz tri tuzlanske škole. Od instrumenata korišten je Veliki inventar motivacije postignuća (VIMP), autora Nenada Suzića. Rezultati istraživanja nam govore da tuzlanski srednjoškolci pokazuju tendenciju ka visokom stepenu izraženosti motivacije školskog postignuća. Jednofaktorska univarijantna analiza varijanse (ANOVA) pokazala je da postoji statistički značajna razlika u odgovorima učenika s obzirom na vrstu srednje škole na generalnom skoru VIMP-ai određenim subtestovima. Preciznije rečeno, učenici zanatskih zanimanja ostvarili su znatno niže vrijednosti na generalnom skoru VIMP-a i subtestovima u odnosu na učenike Gimnzije i Srednje ekonomske škole.

Published

2020-06-02