Muzička skala kreativnosti (maska) po mjeri učenika

Authors

  • Selma Porobić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1212077P

Abstract

U radu autor prikazuje rezultate istražibanja provedenog na uzorku654 učenika iz 7 osnovnih škola grada Tuzle, uzrasta od 13 do 14 godina. Unutar provedenoh istražianja željelo se putem originalnog Testa muzičke kreativnosti – MASKA (muzučka skala kreativnosti), konstruisanog samo za ovu priliku, ispitati i tražiti odgovore da li učenici primijete koliko ih nastava muzičke kulture motiviše za kreativan rad. Pregled rezultata dobijenih multiplom regresijom, ukazuju da na osnovu samo četiri parametra muzičke kreativnosti moguće pojasniti kvalitet nastave muzičke kulture u osnovnoj školi. Dobijeni nalazi pokazuju da je statistički značajna razlika, s obzirom na muzičku kreativnost učenika, samo u odnosu na pol djece, u korist učenika osnovne škole ženskog pola. Ocjena iz muzičke kulture najznačajniji je prediktor motivacije učenika za uživanje u muzici. Značajan je i nalaz koji nas upućuje da dječaci slabije ispoljavaju emocije u odnosu na djevojčice.

Published

2020-06-02