Vršnjačko nasilje u osnovnim školama

Authors

  • Milica Smiljanić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1212103S

Abstract

Vršnjačko nasilje je aktuelna tema u današnjem vremenu, a ima korijene u dalekoj prošlosti. Korijeni nasilja su vidljivi još u prvim školama, ali sa napretkom civilizacije i modernizacijim društva, vršnjačko nasilje postaje sve veća prijetnja generacijama koje dolaze. Ovaj rad ukazuje na to da je moguće djelovati u suzbijanju vršnjačkog nasilja ili smanjenu nasilja na najmanju moguću mjeru. U itraživačkom dijelu ovog rada prikazani su nalazi do kojih je autor došao i koji govore u kojem smijeru treba djelovati. Na kraju svakog podnaslova i istraživačkom dijelu, autor obrazlaže pedagoški značaj nalaza, te nudi odjeljenskim starješinama, pedagozima i drugim stručnjacima konkretna rješenja.

Published

2020-06-02