MJESTO I ULOGA UČESNIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U SAVREMENOM KURIKULUMU ŠKOLE

Authors

  • Semko R. Lozić

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902089L

Abstract

Cilj ovog rada odnosi se na određivanje
uloga različitih učesnika/
sudionika u odgojno-obrazovnom
procesu. Kako je cilj svakog kurikuluma
daškolu učini kvalitetnijom,
određivanje ovih uloga je važan dio
rada na kurikulumu,jer od toga zavisi
koliko i kako će se kvalitetno kurikulum
provoditi, a i cjelokupni
kvalitet odgojno-obrazovnog rada i
nastavnog procesa škole. Da bi se
ostvario cilj ovog rada potrebno je
realizovati dva zadatka, tj. odrediti
koji sve učesnici odgojno-obrazovnog
procesa mogu obavljati neku
ulogu u stvaranju provedbi i vrednovanju
novog savremenog kurikuluma,
te bliže odrediti ulogu svakog
od njih.
U radu se najprije polazi od poimanja
kurikuluma, zatim se približavamo
sagledavanju kurikuluma škole,
višenego kurikuluma nastave koji
je jedan manji dio kurikuluma škole.
Posebno se razrađuju uloge samo
nekih učesnika/sudionika odgojnogobrazovnog
rada u školi, bilo posrednog
ili neposrednog počev od
direktora škole, nastavnika, članova
pedagoško-psihološke službe, pedagoga,
učenika i roditelja. U razradi
tih područja ne govori se o poznatim
ulogama, već samo o onima koje
proizilaze iz specifičnosti poimanja
kurikuluma kao cjelokupnog djelovanja,
a posebno savremenog kurikuluma
škole. Osnovu tih razrada
čine pozitivna međunarodna iskustva,
naučne i stručne rasprave o njihovim
ulogama,kao i lično razmišljanje
o njihovoj ulozi u odnosu na
specifičnosti naše škole,društva i savremenog
kurikuluma.

Published

2020-06-02