НАУЧНО-КРИТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ДИДАКТИКЕ И НАСТАВЕ

Authors

  • Љиљана Јерковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902129J

Abstract

Друштво педагога Републике
Српске 2018. године започело је
важну педагошку мисију издава-
ња посебне научне публикације
чији је циљ да представи богато
научно стваралалаштво угледних
научника и професора, те на тај
начин их учини доступним широј
научној и стручној јавности. Про-
текле 2019. године др Миле Илић,
афирмисаниуниверзитетски профе-
сор, педагог, дидактичар и мето-
дичар препознатљив по свом пло-
дотворном научом опусу на на-
шим просторима, али и региону,
имао је част да представи дио
свог научног стваралаштва у пу-
бликацији под називом Расправе
о савременој настави и дидакти-
ци.

Published

2020-06-02