ИНФОРМАЦИЈА О НАУЧНО-СТРУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

Authors

  • Драженко Јоргић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1902135J

Abstract

У понедјељак 16. децембра
2019. године од 11 часова у амфи-
театру Филозофског факултета
Универзитета у Бањој Луци одр-
жана је научно-стручна конферен-
ција под називом „ПЕДАГОГИЈА
– ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛО-
ГИЈЕ – ОБРАЗОВАЊЕ“. Поред
еминентних предавача на овој
конференцији је учешће узело
преко 100 учесника, углавном пе-
дагога из Републике Српске.

Published

2020-06-02