РЕФОРМСКИ И АНТРОПОЛОШКИ ПРИНЦИПИ И ПРИСТУПИ У САВРЕМЕНОМ ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Душан Сп. Илић Републички педагошки завод, Бањалука
  • Грујо Бјековић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2101057I

Abstract

У раду се указује на важност реформских промјена у школском
физичком васпитању. Назначени су досадашњи традиционални (фор-
мални) и савремени (суштински) приступи за реализацију физичког
васпитања ученика. Посебно је наглашен пројектни приступ планира-
њу и учењу у реализацији НПП-a и процеса наставе физичког васпи-
тања. Овакво разматрање проблематике, са промјеном досадашње
парадигме образовања, представља својеврстан искорак у реформи
школског физичког васпитања. Иновирање рада у школи тражи ври-
јеме, са доприносом свих друштвених и образовних субјеката, а понај-
више наших школа и садашњих и будућих наставника физичког васпи-
тања.

Published

2021-11-15