PERCEPCIJA KARAKTERISTIKA DAROVITOSTI UČENIKA IZ UGLA OSNOVNOŠKOLSKIH NASTAVNIKA

Authors

  • Zorana Vasić JU Centar za socijalni rad, Doboj
  • Milica Drobac-Pavićević Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2101071V

Abstract

Ovim istraživanjem se nastoji, na kvalitativan način, doći do saznanja
kako nastavnici opažaju darovite učenike. Interesuje nas koje su to intelektualne,
motivacione, ličnosne i emocionalne, a potom i socijalne karakteristike
darovitih učenika prema viđenju nastavnika. Istraživanje je obuhvatilo
ukupno 15 nastavnika, iz dvije osnovne škole sa područja grada Doboja,
u Bosni i Hercegovini. Za dobijanje kvalitativnih podataka korišten je polustrukturisani
intervju. Rezultati dobijeni tematskom analizom ukazuju da
nastavnici darovite učenike percipiraju kao učenike sa visokim intelektualnim
sposobnostima, visokom unutrašnjom motivacijom, širokim interesovanjima
i određenim nivoima aspiracije. Samouvjereni su, arogantni, skloni
perfekcionizmu i autonomiji. Odlikuje ih ekstroverzija, ali i introverzija.
Mogu biti emocionalno hladni, osjetljivi, vulnerabilni, ali i stabilni i impulsivni.
U pogledu socijalnih karakteristika su ili društveni ili usamljeni. Dobijeni
rezultati upućuju da nastavnici dobro prepoznaju navedene karakteristike,
ali u kontekstu škole i školskih postignuća nastavnici darovitim učeni-

cima smatraju učenike koji su dobro uklopljeni u školski sistem. Ovakvi nalazi
pružaju mogućnost budućim istraživanjima da percepciju nastavnika
detaljnije ispitaju i ustanove potencijalne razloge za takvu sliku darovitih
učenika.

Published

2021-11-15