RAZVOJ VJEŠTINE ČITANJA UČENIKA DRUGOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Authors

  • Vesna Brinić Osnovna škola "Branko Brinić" – Radovići, Tivat

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2101113B

Abstract

Usvajanje čitanja jedan je od važnijih zadataka na početku školovanja.
Ovaj rad bavi se praćenjem razvoja vještine čitanja učenika drugog
razreda osnovne škole. Cilj istraživanja bio je da se kroz karakteristike brzine,
tačnosti i tečnosti čitanja opiše i razvoj vještine čitanja odnosno razumijevanja
pročitanog teksta. U istraživanju je učestvovalo sto četrdeset pet
učenika. Mjerni instrument koji smo koristili jeste test čitanja sastavljen od
kraćeg teksta i četiri pitanja koja su nam koristila za provjeru razumijevanja.
Učenike smo ispitivali čitanje kraćeg teksta u tri vremenska presjeka.
Pošli smo od pretpostavke da se vještina čitanja razvija kontinuirano progresivno
i naši rezultati su potvrdili hipotezu. Rezultati koje smo dobili prilikom
praćenja razumijevanja pročitanog teksta pokazali su da postoji statistički
značajna razlika između dječaka i djevojčica u razmijevanju pročitanog,
kao i to da djevojčice bolje razumiju tekst koji pročitaju. Rezultati dobijeni
praćenjem brzine, tačnosti i tečnosti čitanja pokazuju da nema statistički
značajne razlike između dječaka i djevojčica, iako su dječaci pokazali

bolje rezultate kada su pitanju tečnost i brzina čitanja, dok djevojčice pokazuju
bolje rezultate u tačnosti čitanja.

Published

2021-11-15