СТАЛЕШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧИТЕЉА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ НА РАЗМЕЂИ ИЗМЕЂУ 19. И 20. ВИЈЕКА

Authors

  • Татјана Михајловић Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2101141M

Abstract

Научна монографија Сталешке организације учитеља у Босни и
Херцеговини на размеђи између 19. и 20. вијека (Утицај на развој школ-
ства и педагошких идеја), Далиборке Шкипине публикована је 2020.
године. Представља значајан допринос нашој педагошкој литератури и
занимљиво штиво за све оне које интересује педагошка прошлост, при-
је свега српског народа у Босни и Херцеговини, али и других народа са
којима на том простору живи. Монографија је прилагођена како за
научна истраживања, тако и за едукацију читаоца о упознавању значаја
и улоге сталешке организације учитеља у вријеме аустроугарске влада-
вине. За историју педагогије, период аустроугарске владавине интере-
сантан је у развоју школства Босне и Херцеговине. Временска дистан-
ца од скоро једног и по вијека дозвољава да се систематичније сагледа-
ју ефекти и значај сталешког организовања учитеља на развој школства
и педагошких идеја.

Published

2021-11-15