STEPEN IZRAŽENOSTI POGREŠNIH UVJERENJA NASTAVNIKA O KREATIVNOSTI

Authors

  • Milica Drobac-Pavićević
  • Biljana Andrijašević

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK2102031D

Abstract

Posljednjih nekoliko decenija, zahvaljujući istraživanjima implicitnih teorija o kreativnosti, dobili smo uvid u lična shvatanja, kako laika tako i eksperata, o kreativnosti. U ovom radu bavili smo se ne samo uvjerenjima ispitanika već i time da li su, i ako jesu, u kojoj mjeri su kod nastavnika izražena pogrešna uvjerenja o kreativnosti. U ispitivanju je učestvovalo ukupno 106 ispitanika (79,25% žene; 20,75% muškarci). Uzorak su činili profesori, nastavnici i učitelji osnovnih i srednjih škola u Nikšiću. Podaci su prikupljeni upitnikom o sociodemografskim varijablama i anketom napravljenom za svrhu ovog istraživanja, koja se sastojala od 16 tvrdnji o najčešćim pogrešnim uvjerenjima o kreativnosti, gdje se stepen slaganja mogao izraziti zaokruživanjem jedne vrijednosti na petostepenoj skali Likertovog tipa. U obradi podataka korišteni su t-testovi za jedan uzorak. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su kod profesora, nastavnika i učitelja najizraženija sljedeća pogrešna uvjerenja o kreativnosti: djeca su kreativnija od odraslih (t = 6,884; p < ,001; d = 0,669), mnogi kreativni produkti ostaju nepriznati u vrijeme njihovog stvaranja i bivaju otkriveni i priznati tek godinama kasnije (t = 8,743; p < ,001; d = 1,076), kreativnost predstavlja jedinstven izraz unutrašnje duše pojedinca (t = 11,078; p < ,001; d = 1,076) i kreativnost je spontana inspiracija koja nije planirana ili organizovana, tj. dešava se spontano (t = 5,336; p < ,001; d = 0,518). Dobijeni rezultati ukazuju na opravdanost nastavka studije sa ciljem konstrukcije skale za ispitivanje izraženosti uvjerenja o kreativnosti.

Downloads

Published

2022-07-06
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot